Καραολή & Δημητρίου 6, Σταυρούπολη, δήμος Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 56430

mthemiz@gmail.com

697 20 53 999

ΕπικοινωνΙα